Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Quy định về công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch trong Luật Công chứng 2006

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng

Xin được hỏi quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng?

Một số quy định chung về công chứng

Một số quy định chung trong hoạt động công chứng: nguyên tắc hành nghề công chứng, văn bản công chứng, lời chứng của công chứng viên, giá trị pháp lý của văn bản công chứng, tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng

Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động công chứng?

Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên

Công chứng viên có những quyền và nghĩa vụ gì? Pháp luật có quy định bắt buộc công chứng viên phải giữ bí mật về nội dung công chứng?

Quy định về người làm chứng trong hoạt động công chứng

Trong một số trường hợp khi thực hiện thủ tục công chứng yêu cầu bắt buộc phải có người làm chứng. Xin được hỏi những quy định pháp luật về người làm chứng?

Quy định về địa điểm thực hiện việc công chứng

Quy định về địa điểm thực hiện việc công chứng trong Luật Công chứng 2006

Quy định về chữ viết và thời điểm trong văn bản công chứng

Luật công chứng 2006 quy định về chữ viết và thời điểm trong văn bản công chứng như thế nào?

Trách nhiệm quản lý nhà nước về công chứng

Quy định về trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động công chứng

Quy định về Văn phòng công chứng

Quy định pháp luật về văn phòng công chứng. Thủ tục thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng.

Quy định về Phòng công chứng

Quy định pháp luật về phòng công chứng, thủ tục thành lập và giải thể phòng công chứng

Quy định về ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Quy định của Luật công chứng 2006 về ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng

Quy định về công chứng Di chúc

Xin được hỏi về những quy định của pháp luật hiện nay về công chứng di chúc

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật