Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

  • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
  • Thông tin kinh tế trong nước và quốc tế
    www.tinhkinhte.com

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Thông tư số 06/2015/TT-BTP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư số 54/2015/TT-BTC

Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Thông tư số 04/2015/TT-BTP

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (2014)

Thông tư số 01/2014/TT-BTP

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương I

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương II

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương III

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hành chính tư pháp

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP - Chương VII - Chương VIII

Chương VII - Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Chương VIII - Điều khoản thi hành của Nghị định

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư số 11/2012/TT-BTP

Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch; hôn nhân và gia đình; chứng thực

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Thông tư số 11/2011/TT-BTP

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật